Τοιχογραφίες

Τοιχογραφία σε εταιρεία πληροφορικής

  • Τοιχογραφία σε εταιρεία πληροφορικής-image-2
  • Τοιχογραφία σε εταιρεία πληροφορικής-image-3
  • Τοιχογραφία σε εταιρεία πληροφορικής-image-4
  • Τοιχογραφία σε εταιρεία πληροφορικής-image-5

Τοιχογραφία σε εταιρεία πληροφορικής

Η δουλειά κάθε μέρα μέσα σε ένα γραφείο, μπορεί να γίνει βαρετή. Όχι όμως σε αυτή την εταιρεία!

Περιμετρικά του χώρου, έχουν γίνει τοιχογραφίες σε όλους τους τοίχους, με θέματα του αντικειμένου της εταιρείας: ιστοσελίδες, social media κτλ. Ποιος δεν θα ήθελε να δουλεύει εδώ μέσα;

Για περισσότερες πληροφορίες και να δείτε πώς θα μπορούσε να φαίνεται η συγκεκριμένη τοιχογραφία, στον δικό σας χώρο, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!